Общи условия

Сайтът е специализиран в продажба на бижута и часовници. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. КИРКОРИЯН ГОЛД - ЕООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките .

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава своята Поръчка . Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Артикул/Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта .

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯ

     Указаната в сайта цена се отнася за конкретното тегло на
изделието. В случай, че изработеното бижу се различава по тегло от
посоченото в сайта, то цената му също ще бъде променена. При евентуални различия в теглото и цената на произведеното
за клиента изделие, последният ще бъде уведомен по e-mail и/или телефон и
окончателната сделка ще стане само със съгласие на клиента.
 

       Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и е без включена в тази
стойност цена на доставката.Цената, указана в категории Комплекти и Обици
се отнася за целия комплект и за чифт обици

      При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес  , e-mail и телефон , на който
е възможно да се установи връзка с клиента в срока за доставка.
 

Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна .
 

Гаранционни условия

КИРКОРИЯН ГОЛД - ЕООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция - гаранционна карта, в която са упоменати :

  • адрес и телефон за връзка при проблеми със закупената стока
  • гаранционните условия на производителя
  • гаранционен срок на закупената стока

За всички продукти важат гаранционните условия на производителя. Важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

Гаранцията отпада в случай на

  • Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация
  • Опит за поправка от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице
  • При използване на некачествеи и неоргинални консумативни материали

 

Допълнение към Общите условия за онлайн покупка на кредит

Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 ( сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките, включени в поръчката. Продуктите в магазина подлежат на разсрочено плащане до 15 месеца и към тях не се прилага застраховка „Имущество”. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта http://kirkorian-diamonds.com/ посредством кликване върху бутона “купи на кредит”, след което се следва      предвидената процедура.

Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика.  КИРКОРИЯН ГОЛД – ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия, свързани с принудително изпълнение и др. КИРКОРИЯН ГОЛД – ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза, на която и да е търговска банка.

Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като КИРКОРИЯН ГОЛД – ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет „кредитиране“ в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е до 3 (три) дни и започва да тече от момента, в който КИРКОРИЯН ГОЛД – ЕООД получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и се подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес), посочени от клиента в Договора за потребителски кредит.  Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

 

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!